De mentor als begeleider

Leerlingen worden in eerste instantie begeleid door hun mentor.De mentoren overleggen over de studieresultaten van leerlingen met de studiecoördinatoren van het leerjaar. Als het nodig is, neemt de mentor contact op met het ondersteuningsteam.

In het ondersteuningsteam werken de zorgcoördinator, de counselor, de school
maatschappelijk werker en de schoolverpleegkundige nauw samen. Op de
contactpagina staan hun namen en contactgegevens vermeld.