Over Zuidermavo

1 2 3
Ouderkring

De Zuidermavo heeft een actieve club ouders. Zij denken en praten mee over ons onderwijs. Het zijn onze kritische vrienden.

1 2 3
Ondersteuning en begeleiding

Leerlingen worden in eerste instantie begeleid door hun mentor.

1 2 3
Studie-uren

Omdat wij het belangrijk vinden jou goed te begeleiden bij het maken van huiswerk en het leren voor toetsen, hebben wij zogeheten studie-uren.  

De sportieve mavo op Zuid

Bij ons op school kent iedereen elkaar. Wij zijn een kleine mavo met een theoretische en gemengde leerweg. Leerlingen die de havo misschien wel aankunnen zijn bij ons ook van harte welkom. Zij volgen een speciale havo-route. De Zuidermavo is een sportieve school. Alle leerlingen kunnen kiezen voor de sportklas.

Onze school heeft duidelijke regels en een duidelijke structuur die voor iedereen geldt. Je weet bij ons direct waar je aan toe bent. Wij begeleiden leerlingen op de manier die het beste bij hen past.